Bloggåret 2008 – de mest populære innlegg på www.grendel.no

Vel, her er godt nytt og dårlig nytt. Godt nytt er at bloggen har faste lesere. Dårlig nytt er at bloggen så å si ikke har lesere.

De mest populære innleggene:

På 10. plass: Lær dobbelt så fort med halve innsatsen: Direct Instruction/Precision Teaching
Dette er det revolusjonerende blogginnlegget som skulle forklare lærerne hva de gjør galt og få dem til å skjønne at det ikke bare er alt det som er rundt skolen som bør endres for at elevene skal begynne å lære igjen, det er ting man kan gjøre med hva lærerne faktisk gjør. Problemet er at lærere tror at det de gjør i skolen først og fremst er basert på medfødte egenskaper og naturlig talent, så enhver antydning om at de bør gjøre andre ting enn de gjør blir sett på som en nedvurdering av dem som mennesker. Og det er jo ikke noe egnet utgangspunkt for diskusjon.
På 9. plass: Hvorfor næringslivet bør frykte FrPs kulturpolitikk
Dette er det revolusjonerende blogginnlegget som skulle forklare de som bor i distriktene hvorfor de skal sponse kultur i Oslo som de selv aldri får anledning til å oppleve, fordi de som skaper ideer til produkter og tjenester trenger kulturelt påfyll for å holde både seg selv og arbeidsplasser i distriktene gående. Det skapte ikke noen stor debatt, dette innlegget heller.
På 8. plass: Itras By – et surrealistisk rollespill
Ole Peder Giæver og Martin Bull Gudmundsen skulle gi ut bok på Kolofon. Jeg kjenner faren til Ole Peder og har kjent Martin i årevis, så da jeg hørte om prosjektet tilbød jeg meg å gjøre layout, sånn at boka ikke ble seende typisk Kolofon ut. Jeg fikk noen slanter for det, men solgte meg så billig at det må vel nesten regnes som sponsing. Det ble bra, da.
På 7. plass: Det ubevisste i lys av nyere teori og forskning
Semesteroppgave fra psykologi som bl.a. har havnet på ei liste over hvordan hovedoppgaver bør se ut, no less. Selv om jeg har skiftet mening siden da jeg skrev den, er det slett ikke så ille det som står der og mye av det er jeg fortsatt enig i.
På 6. plass: Om å lure personlighetstestene
Det er vel ikke annet å si om dette enn at det er utrolig hva det er mulig å ikke vite selv om det er ekstremt relevant for det man driver med.
På 5. plass: Om gyldighet og ugyldighet i personlighetstesting
Nærmer seg en klassiker, denne her: Et av mange forsøk fra min side på å forklare hvorfor personlighetstesting bør brukes i alle sammenhenger hvor mennesker skal vurderes mot kriterier.
På 4. plass: Ledig plass i bofellesskap
Vi har nettopp feiret nyttår, ti fastboende og atten gjester. Det er fortsatt ledig plass til mennesker som ønsker å bo sosialt og dele utgiftene.

Så var det pallplassering, da:

Bronse: Det er gemt å bo på landet

Jeg er veldig glad i Alf Prøysen. Tittelen er hentet fra ei av de (helt fortjent) mindre kjente visene hans som nok var ment å fange øyeblikket mer enn evigheten. Jeg er også veldig glad i å bo på landet, og jo mer jeg bor på landet, desto mindre glad blir jeg i Ruter# og i NSB og i Jernbaneverket, fordi de konspirerer for å få meg til å få lyst til å ta førerkort og kjøpe bil. Jeg regner med at Think er gått konk for siste gang før det skjer.

Sølv: Psykopater finnes ikke

På en måte litt flaut å gå hardt ut i en diskusjon og påstå noe som ikke stemmer, på den annen side: Psykopat-diagnosen har vært under hardt vær og har vært ute av de diagnostiske manualene. Det er omtrent Robert Hare egenhendig som har sørget for å få diagnosen tilbake, riktignok ikke som en hoveddiagnose men som en underkateogri, og jeg er stdig i tvil om diagnosen kan forsvares selv med den statusen den har nå.

Det plager meg også at norske organisasjonspsykologer går ut og siterer amerikansk forskning (som ikke er forskning men basert på forskning i fengsler og antagelser om hvordan det er i næringslivet) på at næringslivet vrimler av psykopater. I USA har folk to ukers oppsigelse, ikke tre måneder; en kan få sparken for good reason, bad reason eller no reason, og i praksis har de ikke svangerskapsermisjon og enkel tilgang til barnepass; fagforeningene er svake der de ikke er for sterke; og konkurransementaliteten er en helt annen. Det viser seg på hva slags personlighet ledere bør ha: Den personlighetsprofilen som predikerer evne til lederskap i USA ligner mye mer på psykopaten enn den personlighetsprofilen som predikerer evne til lederskap i resten av Vesten.

Gull: Hvorfor Mac er bedre enn Windows.

En evig klassiker. Jeg vet ikke hvor mye du eller bedriften din vil spare på å gå fra Windows til Mac, jeg regner med at investeringa vil betale seg tilbake i løpet av ca. 1½ år. Alt som står der er ikke sant lenger, MacOS X var et skritt tilbake i brukervennlighet sammenlignet med MacOS 9; på den annen side har vi også nylig fått den katastrofen som er Windows Vista. Det som plager meg mest med MacOS X i forhold til MacOS 9 er at MacOS X i langt større grad bruker aggressivt fokus og ikke-modale dialoger. Det jeg liker best med MacOS X er alt som den tilbyr av automatisering og enkel programmering av rutiner, men sånt ser man jo ikke av å sette seg ned ved maskinen og starte Word, man må faktisk vite litt.

Og vinneren er:

For å avslutte og oppsummere: Det mest populære jeg har er ikke bloggen i det hele tatt, men FAQ-en om typografi. Det som står der er anatagelig evig interessant fordi det som står der først og fremst er svar på ofte stilte spørsmål, det som står der er følgelig ikke nødvendigvis ting jeg synes det er moro å skrive om men som jeg vet at det er vanlig å lure på.

Vinneren, altså: Svar på ofte stilte spørsmål på no.fag.typografi.