Mobbing i skolen, tiltak som ikke virker, og hvorfor menn ikke deltar

Jeg var nylig, som FAU-representant, tilstede i et møte hvor det ble foreslått aktiviteter mot mobbing som jeg ikke kommer til å ta del i fordi jeg anser det som bortkastet tid. Her kommer det litt om hva og hvorfor.

Continue reading “Mobbing i skolen, tiltak som ikke virker, og hvorfor menn ikke deltar”

Om begavede barn og to lærere som ikke ønsker å forstå dem

Den faste leseren av denne bloggen vil muligens ha fått med seg at når jeg ikke blogger, er jeg psykolog, og noe av det jeg jobber med som psykolog, er begavede barn som er mistiplasset i skolen (hva jeg er når jeg blogger kan man saktens spekulere i). Det er nylig kommet to blogg-artikler fra lærere:

hvor det solid dokumenteres at det er all mulig grunn til å støtte arbeidet for de begavede barn.

I den sammenhengen vi snakker om nå, finnes det hovedsakelig to slags begavede barn: De som skårer høyt på IQ-tester og hvor prestasjonene på skolen ikke står i stil med dette: Altså de hvor verken lærere, foreldre eller barn forstår at barnet burde ha prestert mye bedre. Også er det de som helt klart er skoleflinke. I denne sammenhengen snakker vi altså om barn som helt spesifikt har en egen begavelse når det gjelder det å kunne tenke. 

Skolen, PPT og BUP (de to sistnevnte er da instanser som har som oppgave å veilede evt. gi terapi til barn som er mistilpasset) har normalt solid kompetanse på barn med atferdsvansker eller lærevansker. Grunnen til at noen psykologer, f.eks. jeg, er opptatt av begavede barn er at også begavede barn kan ha utfordringer på skolen. Disse utfordringene, som det gis to eklatante eksempler på i det følgende, er ikke så godt forstått.

Jeg vil i det følgende gjøre mitt for at to lærere føler seg støtt

Continue reading “Om begavede barn og to lærere som ikke ønsker å forstå dem”

Tester som mestrer

Sendt til Dagbladet som kommentar til Barn som mestrer – og ikke mestrer 2012-03-16 og refusert av Dagbladet 2012-03-19

Pettersvold og Østrem leverer en betimelig og ventet kritikk av testing av barnehagebarn Dagbladet 15. mars i år. Noe av kritikken treffer imidlertid ikke der den skal.

Continue reading “Tester som mestrer”

PISA meg her og PISA meg der

Jeg var på TV her om dagen, shanghaiet inn til Morgennyhetene i NRK pga Twitter. Innslaget kan du se her. I det følgende vil jeg fortelle hva jeg skulle ha sagt. Konklusjonen er helt nederst, så les den først om du synes fagstoffet blir litt tungt.

Continue reading “PISA meg her og PISA meg der”

Send Jesper Juul tilbake til Danmark!

Jeg fikk nok av Jesper Juul alt da jeg leste hans magnum opus, Ditt Begavede Barn. Nå har jeg av og til lest spaltene hans i Dagbladet og i Aftenposten. Problemet med Juul, slik jeg ser det, er at han ikke kan gi fra seg noe annet enn selvfølgeligheter. Noe som ikke hadde vært noe problem dersom alle selvfølgeligheter hadde vært sanne. Men de er ikke det. Han mangler fagkompetanse innenfor selv det mest elementære, noe som gjør at enkelte av selvfølgelighetene hans er direkte skadelige. Det som er kjernekompetansen hans er å virke klok ved å snakke folk etter munnen.

Continue reading “Send Jesper Juul tilbake til Danmark!”

Nei, man får ikke øket IT-kompetanse av å spille dataspill

SafariScreenSnapz006.png

Kulturavdelinga i Rogaland fylkeskommune kommer med et at av de mest dataanalfabetiske utspillene jeg har sett på lenge.

Nei, en datamaskin er ikke en magisk dings som man blir proff på bare av å bruke den og av å oppdage mulighetene. Skal man lære seg å bruke data ordentlig, må man kunne mye. Det man lærer av å spille spill på en datamaskin er at man kan spille spill på den. Man lærer ikke å lage stiler i Word; at det går an på bruke andre programmer til å skrive tekster enn Word; og man lærer ikke at standardisering av dokumentformater ikke betyr at alle skal bruke Word. For eksempel.

Continue reading “Nei, man får ikke øket IT-kompetanse av å spille dataspill”