Bloggåret 2009 – de mest populære innlegg på www.grendel.no

Vel, her er godt nytt og dårlig nytt. Godt nytt er at bloggen har faste lesere. Dårlig nytt er at bloggen så å si ikke har lesere.

De mest populære innleggene:

På 10. plass: Har du lest flere enn seks klassiske bøker?
I og med at denne bloggen ikke har lesere, blir det sjelden til at noen sender memer videre til meg, men jeg leser da blogger sjøl og plukker av og til med meg noen. Nå skal det ha vist seg at påstanden fra BBC visstnok var feilsitert, men her er nå ei liste over klassiske bøker med de jeg har lest krysset av, som om det skulle interessere noen.
På 9. plass: Hvorfor Mac er bedre enn Windows
En evig klassiker. Jeg vet ikke hvor mye du eller bedriften din vil spare på å gå fra Windows til Mac, jeg regner med at investeringa vil betale seg tilbake i løpet av ca. 1½ år. Alt som står der er ikke sant lenger, MacOS X var et skritt tilbake i brukervennlighet sammenlignet med MacOS 9; på den annen side har vi også nylig fått den katastrofen som er Windows Vista. Det som plager meg mest med MacOS X i forhold til MacOS 9 er at MacOS X i langt større grad bruker aggressivt fokus og ikke-modale dialoger. Det jeg liker best med MacOS X er alt som den tilbyr av automatisering og enkel programmering av rutiner, men sånt ser man jo ikke av å sette seg ned ved maskinen og starte Word, man må faktisk vite litt.
På 8. plass: Forskning: Er det mulig å vurdere mennesker basert på profilene deres på sosiale nettsteder?
Hvorfor så lang tid før det ble publisert forskning på sosiale media? De har jo eksistert i mange måneder? Jo, det tar tid å få utgitt ordentlig forskning: Noen skal ha en idé til et prosjekt, det skal søkes støtte til det, det skal innvilges støtte til det, arbeidet skal gjøres, og det kan ta år fra en artikkel er mottatt av et tidsskrift til det er godtatt og tilslutt publisert. Derfor er det ikke rart det ikke kom ordentlig forskning på sosiale nettsteder før i 2009.
På 7. plass: Vi er ikke så tolerante, noen av oss
Det skal være et eksempel på modning å være enig i at alle sider har rett, selv om det ofte medfører at man må gå med på at rødt er grønt og at ørretene bor i trærne. Det er faktisk vanligvis sånn at dersom to sider er uenige, så har en av dem mer rett enn den andre, og dersom det er sant at den klokeste gir seg, som bestemora mi ofte sa, så er det ikke rart at menneskeheten skrider så langsomt frem. Men at intoleranse er vanligere enn vi tror holder jeg på.
På 6. plass: Forsknig på evolusjonspsykologi har ikke politisk relevans
Et problem med debatt rundt konsekvensen av forskningsresultater er at de aller færreste mennesker har evne til abstrakt tenkning. Hvis det f.eks. viser seg at det finnes kjønnsmessige forskjeller mellom mennesker, dreier debatten seg straks om hvem som har noe å vinne på disse forskningsresultatene og om de moralske konsekvensene dersom dette blir godtatt, heller enn hva som i så fall må gjøres for å skape et rettferdig samfunn. Den debatten jeg så for meg ville rase om evolusjonsbiologi i høst fant så i si ikke sted, forhåpentligvis (men dessverre sannsynligvis ikke) fordi de faste gjengangerne i avisdebattene oppdaget at de måtte kunne veldig mye før de kunne si noe vettugt om det.
På 5. plass: Sosiobiologi: Arvelig betyr ikke uforanderlig
En av kjernene i debatten om sosiobiologi er frykten for at viktige menneskelige trekk skulle vise seg å være biologiske, for da er det ikke mulig å gjøre noe med dem. Å forklare hvorfor arvelig ikke på noen måte betyr uforanderlig er en viktig oppgave som ingen har løst, heller ikke jeg.
På 4. plass: Lær dobbelt så fort med halve innsatsen: Direct Instruction/Precision Teaching
Dette er det revolusjonerende blogginnlegget som skulle forklare lærerne hva de gjør galt og få dem til å skjønne at det ikke bare er alt det som er rundt skolen som bør endres for at elevene skal begynne å lære igjen, det er ting man kan gjøre med hva lærerne faktisk gjør. Problemet er at lærere tror at det de gjør i skolen først og fremst er basert på medfødte egenskaper og naturlig talent, så enhver antydning om at de bør gjøre andre ting enn de gjør blir sett på som en nedvurdering av dem som mennesker. Og det er jo ikke noe egnet utgangspunkt for diskusjon.

Så var det pallplassering, da:

Bronse: PC i skolen betraktet som skadelig

Jeg husker godt den gangen data i skolen skulle revolusjonere undervisninga. Det var før Mac og PC. Det var før det meste. I og med at pedagoger ikke har læring som pensum og ikke vet hvordan læring foregår (se 4. plass i år) er det ingen grunn til å tro at innføring av IT (det heter ikke IKT) i skolen har noen verdi for noen andre enn IT-leverandørene.

Sølv: Hold politikerne unna skolepolitikken

Skolepolitikere er maskiner som sier ting om skolen som de håper vil gi partiet deres flere stemmer. Det er veldig viktig å ikke si noe annet enn akkurat det velgerne ønsker å høre, det er ingenting som sikrer partilojalitet som å høre at politikerne er enige med en selv om ting som ikke har noen konsekvenser for en selv. Ikke på kort sikt, i hvert fall. Det litt kilne her er at det som bør gjøres med skolen er helt andre ting enn det folk tror bør gjøres med skolen, men det tør ikke politikere som har makt si: Elevene har uansett ikke stemmerett. Jeg har fått litt pepper for å være spesielt ute etter Høyre, men de andre partiene er ikke det år bedre. Isaksen og Eriksen Søreide er bare så klare i budskapene sine. Det dunkelt sagte er vanskeligst å si noe treffende om.

Gull: RIP Erik Naggum (1965-2009)

Man skal ikke si noe vondt om de døde. Å skrive en nekrolog over Erik Naggum uten å skrive noe stygt om ham er umulig. Jeg gjorde så godt jeg kunne.

Og vinneren er:

For å avslutte og oppsummere: Det mest populære jeg har er ikke bloggen i det hele tatt, men FAQ-en om typografi. Det som står der er anatagelig evig interessant fordi det som står der først og fremst er svar på ofte stilte spørsmål, det som står der er følgelig ikke nødvendigvis ting jeg synes det er moro å skrive om men som jeg vet at det er vanlig å lure på.

Vinneren, altså: Svar på ofte stilte spørsmål på no.fag.typografi.