Xerox, Microsoft og Apple: Hva som virkelig skjedde

Myte­ne om at Apple ble inspi­rert til å lage Macin­tosh av å besø­ke Xerox tyder på at under­vur­de­rin­gen av hvor vans­ke­lig det er å lage et godt bru­ker­grense­snitt er betrak­te­lig.

Den kuleste webtjenesten

Qik er en tje­nes­te som lar deg dum­pe lyd og video fra mobi­len rett på web. Fil­men blir lag­ret og kan etter­be­hand­les, og såvidt jeg kan se er det mobi­len din som set­ter gren­ser for kva­li­te­ten. Å lage seg en kon­to på web­ser­ve­ren er gra­tis. Jeg er usik­ker på for­ret­nings­mo­del­len, jeg gjet­ter på at de […]

The Beatles klar for iTunes

Da jeg var mind­re var det kon­stant kamp i hei­men om volum­kon­trol­len. Én ting var sik­kert: jeg kom ikke til å være slik mot mine barn, det gikk ikke an å like mer brå­ke­te musikk enn jeg lik­te. Jeg var vak­si­nert. Trod­de jeg. Så kom i rask rekke­føl­ge punk, hip-hop, rap og tech­no, og jeg […]

Ny mobil – hjelp!

Hvil­ken mobil skal jeg ha nes­te gang, basert på sure erfa­rin­ger med den for­ri­ge?

nb_NONorwegian