Se ekte personlighetstesting med Big 5!

For de som virkelig er interessert i dette med personlighetstesting – og kanskje særlig for de som er interessert i Big 5, finnes det nå en ypperlig anledning til å se dette i praksis. Continue reading “Se ekte personlighetstesting med Big 5!”

Det er virkelig vanskelig å vite hvem som er smart – og i hvert fall hvem som ikke er det.

Det har kommet en del responser på blogginnlegget hvor jeg viser at dyktige organisasjonskonsulenter som har kjent hverandre lenge, ikke har den minste anelse om hvor smarte de er i forhold til hverandre. Nå viser det seg at litt peiling har de tross alt.  Continue reading “Det er virkelig vanskelig å vite hvem som er smart – og i hvert fall hvem som ikke er det.”

Hvem er interessert i kurs om sammenhengen mellom personlighetstester og personlighetsmodeller?

Jeg blir temmelig ofte, og en god del i det siste pga visse blogginnlegg, spurt om hvilke tester man bør være sertifisert på. Jeg lurer på å stille det litt på hodet: Hvem er interessert i et kurs hvor man lærer det personlighetstestene viser?

Continue reading “Hvem er interessert i kurs om sammenhengen mellom personlighetstester og personlighetsmodeller?”

Skolen belønner plikttro og nevrotiske elever

forskning.no melder at svenskene har gjort noe jeg har ønsket meg lenge – personlighets- og IQ-testet elever for å finne ut hvilke personlighetsfaktorer som er relevante for å få gode karakterer.

Continue reading “Skolen belønner plikttro og nevrotiske elever”

Gratis fagprat om personlighetstesting

Gratis fagprat om personlighetstesting

Hver sommer i agurktida blusser debatten om personlighetstesting opp (i sommer var den særlig i Dagens Næringsliv, som dessverre normalt ikke legger ut artikler på Web – de som er velsignet med Atekst (f.eks. studenter og akademikere)) kan finne artiklene der.

Debatten om personlighetstesting preges normalt ikke av at noen av deltakerne i debatten vet særlig mye om hva det er, og presumptivt opplysende kommentarer fra meg i media later til å ha deprimerende begrenset effekt. Derfor ble jeg enig med Supertorsdag, som er et tiltak som springer ut av LinkedIn Norge, å presentere om tester på, vel, en Supertorsdag. Supertorsdag er hver siste torsdag i måneden på Dr. Jekyll’s Pub i Oslo, ved siden av Klingenberg Kino.  De har god whisky.

Nærmere bestemt Supertorsdag 30. september kl 17.

Det koster ingenting å møte opp, men det er snilt og hyggelig om de interesserte er snille &

  1. Registrerer seg på LinkedIn
  2. Melder seg inn i gruppa Norge/Norway
  3. Sier fra at de skal komme.

Programmet er i prinsippet klart, men ingenting er hogget i stein. Det er naturligvis ønskelig med ønsker om hva som kan tas opp.

 

Avslørende fra Profiles om hvordan bedrifter finner – eller lar være å finne – de beste

Forskningen viser at dersom det skal være stor sjanse for å velge riktig medarbeider av de som søker til en stilling, er det nødvendig å vite svært mye om stillingen på forhånd, og å bruke formelle metoder. Magefølelsen, som mange mener vi ikke må glemme, kan være til god hjelp hvis ambisjonsnivået bare er å finne en som ikke må sies opp. Det er veldig lite bevissthet rundt det at det er forskjell på folk, og at de beste yter svært mye mer enn de som bare er middels.  Nyttekalkulatoren er et forsøk på å illustrere dette. Men hvor flinke er bedrifter til å legge til rette for å være tryggest mulig på at den de ansetter, er den beste de kunne ha valgt?  Ikke imponerende flinke, viser undersøkelsen.

Continue reading “Avslørende fra Profiles om hvordan bedrifter finner – eller lar være å finne – de beste”