Slått ut av personlighetstest – og hva så?

Jeg leser i Aften­pos­ten om Astrid Lun­ke som fikk hake­slepp over å bli stemp­let som sky og reser­vert, og jeg ten­ker litt på veg­ne av oss som er sky og reser­ver­te. Eller kan­skje jeg ikke helt er det. Men det er ikke poen­get.

nb_NONorwegian