Det sosiale tyranni

Generasjon prestasjon er stresset, meldes det. Dvs. det meldes ikke unisont – dagens ungdom er sunnere og prektigere enn på lenge, og det går stort sett bra med dem, melder andre. Prøvepresset er en stor belastning på skoleelevene, og det er karakterjaget for å komme inn på de mest populære studiene også.

Continue reading