Kronikk til NRK Ytring: Introversjon, utadvendhet og hva arbeidsgivere egentlig bør se etter

Jeg ble ringt opp av NRK Ytring med spørsmål om å skrive en slags oppfølgerkronikk i en serie de hadde.

Forslaget mitt ble til Ekstroverte er ikke alltid utadvendte, mens de to foregående i serien var  Oppreising for de innadvendte og Bare ses, ikke høres? Continue reading “Kronikk til NRK Ytring: Introversjon, utadvendhet og hva arbeidsgivere egentlig bør se etter”

Det er virkelig vanskelig å vite hvem som er smart – og i hvert fall hvem som ikke er det.

Det har kommet en del responser på blogginnlegget hvor jeg viser at dyktige organisasjonskonsulenter som har kjent hverandre lenge, ikke har den minste anelse om hvor smarte de er i forhold til hverandre. Nå viser det seg at litt peiling har de tross alt.  Continue reading “Det er virkelig vanskelig å vite hvem som er smart – og i hvert fall hvem som ikke er det.”

Siste nytt! IQ-testing ved ansettelser har vært vanlig lenge!

Ikke bare er det blitt vanligere å bruke personlighetstesting ved ansettelser, det er blitt vanligere å bruke gode personlighetstester. Gode personlighetstester inkluderer også evnetester – og evnetestene er ofte så like IQ-tester at man kan kalle dem IQ-tester. Blant brukerne er 

Og fagforeninger og turnusleger fortviler. For hvem kunne vel ane at verden skulle komme så langt at ikke bare selgeregenskaper skal telle ved ansettelser?

Continue reading “Siste nytt! IQ-testing ved ansettelser har vært vanlig lenge!”

Gratis fagprat om personlighetstesting

Gratis fagprat om personlighetstesting

Hver sommer i agurktida blusser debatten om personlighetstesting opp (i sommer var den særlig i Dagens Næringsliv, som dessverre normalt ikke legger ut artikler på Web – de som er velsignet med Atekst (f.eks. studenter og akademikere)) kan finne artiklene der.

Debatten om personlighetstesting preges normalt ikke av at noen av deltakerne i debatten vet særlig mye om hva det er, og presumptivt opplysende kommentarer fra meg i media later til å ha deprimerende begrenset effekt. Derfor ble jeg enig med Supertorsdag, som er et tiltak som springer ut av LinkedIn Norge, å presentere om tester på, vel, en Supertorsdag. Supertorsdag er hver siste torsdag i måneden på Dr. Jekyll’s Pub i Oslo, ved siden av Klingenberg Kino.  De har god whisky.

Nærmere bestemt Supertorsdag 30. september kl 17.

Det koster ingenting å møte opp, men det er snilt og hyggelig om de interesserte er snille &

  1. Registrerer seg på LinkedIn
  2. Melder seg inn i gruppa Norge/Norway
  3. Sier fra at de skal komme.

Programmet er i prinsippet klart, men ingenting er hogget i stein. Det er naturligvis ønskelig med ønsker om hva som kan tas opp.

 

Avslørende fra Profiles om hvordan bedrifter finner – eller lar være å finne – de beste

Forskningen viser at dersom det skal være stor sjanse for å velge riktig medarbeider av de som søker til en stilling, er det nødvendig å vite svært mye om stillingen på forhånd, og å bruke formelle metoder. Magefølelsen, som mange mener vi ikke må glemme, kan være til god hjelp hvis ambisjonsnivået bare er å finne en som ikke må sies opp. Det er veldig lite bevissthet rundt det at det er forskjell på folk, og at de beste yter svært mye mer enn de som bare er middels.  Nyttekalkulatoren er et forsøk på å illustrere dette. Men hvor flinke er bedrifter til å legge til rette for å være tryggest mulig på at den de ansetter, er den beste de kunne ha valgt?  Ikke imponerende flinke, viser undersøkelsen.

Continue reading “Avslørende fra Profiles om hvordan bedrifter finner – eller lar være å finne – de beste”

Minne fra Testdagen 2010: Personlighetstesting fra varierende perspektiver

I år var det nok en gang testdagen, som blir avholdt én gang i året som en slags møte- og faglig påfyll-arena for mennesker som på en eller annen måte forholder seg til personlighetstesting. Denne gangen prøvde jeg liveblogging via Twitter, men fikk litt for mye #netcomfail. Så her er inntrykk i stedet.

Continue reading “Minne fra Testdagen 2010: Personlighetstesting fra varierende perspektiver”