Tirader fra Rolf Marvin Bøe Lindgren
Tira­der fra Rolf Mar­vin Bøe Lind­gren
Arkiv

Thor Heyerdahl og hvem oppfant rasismen?

Hvis man vir­ke­lig mang­ler fag­kunn­skap, så vil en hvil­ken som helst inn­de­ling av men­nes­ker opp­fat­tes som rasis­tisk, som f.eks. Carl Linne­us’ skrif­ter. Vi har vel

Read More »
nb_NONorwegian