Tirader fra Rolf Marvin Bøe Lindgren
Tira­der fra Rolf Mar­vin Bøe Lind­gren
Arkiv

Hvordan lese WISC: AMI – Arbeidsminne

AMI er et mål på et barns arbeids­min­ne, som er evnen til å mid­ler­ti­dig lag­re og mani­pu­le­re infor­ma­sjon i tan­ke­ne. Det­te er en kri­tisk fer­dig­het

Read More »

Til forberedelse før WISC-testing

Om WISC WISC‑V bru­kes nor­malt for å kart­leg­ge intel­li­gens­pro­fil hos barn mel­lom 6 – 16. Den er utvik­let av Pear­son Assess­ment i USA, og er over­satt og

Read More »

Empati, Fortvilelse og Vold

Det skjer fæle ting i Midt-Østen igjen – ver­re enn på len­ge, noen sier ver­re enn noen­sin­ne. Jeg tør ikke prø­ve meg på noen ana­ly­se

Read More »
nb_NONorwegian