Thor Heyerdahl og hvem oppfant rasismen?

Hvis man virkelig mangler fagkunnskap, så vil en hvilken som helst inndeling av mennesker oppfattes som rasistisk, som f.eks. Carl Linneus’ skrifter. Vi har vel alt etablert at David Hume var vel rasistisk alt etter datidas standard (se f.eks. utdrag her). Men hvem burde vi brenne her i landet? Hvem har virkelig jobbet hardt for å fremme rasistisk tankegods?  Jeg er forbauset over at ingen har oppdaget denne ennå.

Continue reading

Om skolens kompetansepakke for elever med høyt læringspotensial

Jeg har jobbet med høybegavede barn i noen år nå. Siden 2011, faktisk. Det er ikke noe jeg akkurat hoppet inn i med stor glød og entusiasme – Mensa Norge kontaktet meg, ga økonomisk støtte (nå tilbakebetalt) til å kjøpe det utstyret som trengtes for å intelligensteste presumptivt intelligente barn som ikke fikk utredning, og drev noe markedsføring av tjenesten.

Continue reading

Sir Cyril Burt: Var den største skandalen i psykologien en politisk korrekt bløff?

Alle som har vært borti fagpsykologi har vært borti Sir Cyril Burt, om hvem det skal ha vært sagt at han:

  • Forfalsket tvillingstudier for å bevise at intelligens er svært arvelig
  • Innførte 11+-testen i England, som var en obligatorisk IQ-test som avgjorde om elever fikk gå gymnaset eller yrkesskole
  • Argumenterte for at barn som skårte lavt på IQ-tester ikke hadde nytte av spesialundervisning, siden intelligens var så arvelig.

En oppsummering jeg fikk fra kateteret (fritt etter hukommelsen) var som følger.

(more…)

Corona: Hvorfor ikke teste alle på en gang

Sett at testen for Corona-viruset har nøyaktighet på 85%.  Jeg har sett anslag ned mot 30%, men 85% er et fint tall. Det betyr at dersom du tar testen, og du får positivt utslag, så er det 85% sjanse for at du har Corona. Og er utslaget negativt, er det 85% sjanse for at du ikke har Corona.

Bortsett fra at det stemmer ikke. Se på følgende:

Hvis 1000 nordmenn er smittet, og vi tester alle nordmenn, vil 805050 teste positivt uten å være smittet.

Derfor tester vi bare de der hvor sannsynligheten for at de er smittet, er høy. Fordi sannsynligheten for at et positivt resultat faktisk er sant, øker med sannsynligheten for at du er smittet.