Tirader fra Rolf Marvin Bøe Lindgren
Tira­der fra Rolf Mar­vin Bøe Lind­gren
Arkiv

Det sosiale tyranni

Gene­ra­sjon pre­sta­sjon er stres­set, mel­des det. Dvs. det mel­des ikke uni­sont – dagens ung­dom er sun­ne­re og prek­ti­ge­re enn på len­ge, og det går stort

Read More »

Om kaffegrut og personlighetstester

Paul Mox­nes får frys­nin­ger i Aften­pos­ten 11 august av ide­en om å bru­ke per­­­son­­­lig­hets- og evne­tes­ter til selek­sjon ved stu­di­er, som ble fore­slått av Rudi Myr­vang i Aften­pos­ten

Read More »

Frels meg fra de gode

Jeg har ofte lurt på hva det er som skjer når gode men­nes­ker gjør gru­som­me ting.   PDF-utga­­­ve

Read More »

ADHD er ikke det du tror det er

En av de artigs­te tin­ge­ne jeg gjør, er å gi til­bake­mel­ding til men­nes­ker som bestil­ler Big 5‑testing av meg. Av og til får de mer

Read More »

9 psykologer om barnevern

Ni psy­ko­lo­ger send­te en kom­men­tar om ny barne­vern­lov til stor­tin­gets fami­­­lie- og kul­tur­ko­mi­té, hvor vi ba dem utset­te arbei­det med ny barne­vern­lov til det var

Read More »
nb_NONorwegian