Tirader fra Rolf Marvin Bøe Lindgren
Tira­der fra Rolf Mar­vin Bøe Lind­gren
Arkiv

Om diagnosen ADD/ADHD

Det­te er gans­ke for­vir­ren­de for­di leger skri­ver enten F90.0, eller ADD/ADHD, og det­te har gitt inn­trykk av at det er for­skjel­li­ge til­stan­der. Det er ikke

Read More »
nb_NONorwegian