Utpakking av mekanisk tastatur fra WASD

Jeg sav­ner de gode, gam­le Tand­berg-tas­ta­tu­re­ne. Eller de som ble brukt på Sun 3/50-ene på IfI. I det hele tatt … jeg vil at tas­ta­tu­ret mitt skal være meka­nisk.

Jeg skri­ver mye. Da vil jeg skri­ve på noe som føles som et tas­ta­tur og som ser ut som et tas­ta­tur for Mac.

Så … når man ikke vil ha noen kom­pro­mis­ser, hva gjør man da?

Red­nin­gen blir – WASD!

Con­ti­nue read­ing «Utpak­king av meka­nisk tas­ta­tur fra WASD»