Tirader fra Rolf Marvin Bøe Lindgren
Tira­der fra Rolf Mar­vin Bøe Lind­gren
Arkiv

Å Møte følelser: En guide

Vi er alle kjent med det kao­set av følel­ser som men­neske­li­vet kan brin­ge. Følel­ser kan være inten­se, for­vir­ren­de, vak­re, skrem­men­de, og alt imel­lom. De har

Read More »

Er psykologi en vitenskap?

Det førs­te opp­sla­get jeg får når jeg spør Goog­le om hva som defi­ne­rer en viten­skap, er The sys­te­ma­tic study of the struc­tu­re and beha­viour of

Read More »
nb_NONorwegian